ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ DO 24 HODIN!

Nabízíme vytvoření kompletní dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na stavební práce/ dodávky/ služby.

Služba je vhodná zejména pro programy IROP, OPŽP, OP PIK, SZIF, MMR, Ministerstvo financí, MŠMT a pro veřejné zadavatele i mimo dotované projekty.