Zajistíme kompletní administraci
výběrového řízení

Pomůžeme vám při přípravě a realizaci výběrového řízení.
Provedeme vás celým procesem od počáteční analýzy
po úspěšné uzavření smlouvy s dodavatelem.

1) Připravíme zadávací dokumentaci

 • provedeme volbu postupu v zadávacím řízení
 • připravíme návrh zadávací dokumentace a příloh
 • stanovíme lhůty výběrového řízení
 • pomůžeme se specifikací předmětu plnění
 • doporučíme vhodné kvalifikační předpoklady
 • navrhneme vhodná hodnotící kritéria
 • poskytneme nezávazný návrh smlouvy
 • konzultujeme zadávací podmínky s řídícími orgány

2) Dohlédneme na průběh zadávacího řízení

 • zprostředkujeme založení profilu zadavatele
 • zajistíme rozeslání a uveřejnění podkladů
 • konzultujeme odpovědi na dodatečné informace
 • rozešleme dodatečné informace uchazečům
 • pohlídáme lhůty v průběhu zadávacího řízení
 • přijmeme a evidujeme došlé nabídky
 • pozveme poskytovatele dotace na otevírání obálek
 • připravíme podklady pro jednání komisí
 • moderujeme zasedání komisí
 • poskytneme poradenství při kontrole nabídek
 • vyžádáme doplnění a objasnění nabídek
 • zpracujeme podklady z jednání komisí
 • doručíme výsledky uchazečům
 • uveřejníme výsledky a ostatní dokumenty
 • asistujeme v případě podání námitek

3) Zkontrolujeme závěrečné kroky

 • pomůžeme při uzavírání smlouvy
 • poradíme s uzavíráním dodatků
 • připravíme veškeré podklady k archivaci
 • účastníme se kontrol v souvislosti s výběrovým řízením