Legislativa a dokumenty

Při realizaci výběrového řízení je nutné postupovat dle pravidel obsažených v řadě dokumentů. Základním předpisem je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě kterého Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří Metodiku zadávání veřejných zakázek. Dotovaný zadavatel je ale dále povinen dodržovat také metodiky konkrétních operačních programů. Níže naleznete základní přehled těchto dokumentů.

Zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách Stáhnout
Metodika zadávání veřejných zakázek Stáhnout
Závazné postupy pro zakázky financované z EU Stáhnout
Pravidla pro výběr dodavatelů v OP Životní prostředí Stáhnout
Pravidla pro výběr dodavatelů v OP Lidské zdroje a zaměstnanost Stáhnout
Pravidla pro výběr dodavatelů v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Stáhnout
Pravidla pro výběr dodavatelů v OP Výzkum, vývoj a inovace Stáhnout
Pravidla pro výběr dodavatelů v OP Praha-Adaptabilita Stáhnout
Pravidla pro výběr dodavatelů v OP Praha-Konkurenceschopnost Stáhnout