Aktuálně o veřejných zakázkách

V této sekci naleznete přehled nejaktuálnějších informací týkajících se veřejných zakázek, zejména připravované změny relevantních právních předpisů, statistické informace, ale i pozvánky na školení a konference týkající se veřejných zakázek.

9. 3. 2016 Klíčový zákon této vlády, nový zákon o zadávání veřejných zakázek, prošel úspěšně třetím čtením
15. 2. 2016 Otevřené školení NEN dne 2. března 2016
25. 1. 2016 Vláda schválila usnesení ke strategii elektronizace veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
25. 1. 2016 Vláda schválila usnesení k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu
20. 1. 2016 Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS k aplikaci nového základního kvalifikačního předpokladu
19. 1. 2016 Vláda schválila strategii na další léta v oblasti elektronizaci veřejných zakázek a elektronických tržišť
15. 1. 2016 Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
6. 1. 2016 Změny v základní kvalifikaci
2. 11. 2015 Postup při uveřejňování informací ve VVZ o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona o veřejných zakázkách
16. 10. 2015 Sdělení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí
5. 10. 2015 Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou
3. 8. 2015 Národní elektronický nástroj spuštěn
29. 7. 2015 Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb. účinná od 1. srpna 2015
23. 7. 2015 Národní elektronický nástroj je jednoduchý a šetří náklady
17. 7. 2015 Vláda vzala na vědomí Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
15. 7. 2015 Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
29. 6. 2015 Školení k zahájení rutinního provozu Národního elektronického nástroje
22. 6. 2015 Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014
22. 6. 2015 Vláda vzala na vědomí Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014
16. 6. 2015 Karla Šlechtová informovala vládu o stavu veřejných zakázek
2. 6. 2015 Vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014
20. 5. 2015 Vláda vzala na vědomí Zprávu o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014
28. 4. 2015 MMR zve na mezinárodní konferenci o veřejných zakázkách
16. 3. 2015 Vláda dnes schválila věcný záměr zákona o veřejných zakázkách
9. 3. 2015 Novela zákona o veřejných zakázkách je již účinná
5. 3. 2015 MMR vydalo statistiku veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění za období 2011-2014
25. 2. 2015 Prezident podepsal novelu zákona o veřejných zakázkách
16. 1. 2015 Ke změnám v základní kvalifikaci nedochází
12. 12. 2014 Poslanci schválili novelu zákona o veřejných zakázkách
19. 11. 2014 Spuštěn e-learningový kurz k používání Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
20. 10. 2014 Uveřejnění dokumentace k možnosti napojení Individuálních elektronických nástrojů na NEN
13. 10. 2014 Statistiky potvrzují zvýšenou investiční aktivitu zadavatelů
7. 8. 2014 Statistiky veřejných zakázek na e-tržištích za 1. pololetí 2014
5. 8. 2014 Informace o školení k NEN
5. 8. 2014 Zahájen otevřený zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN)
21. 7. 2014 Ukončení provozu e-tržiště Centrum veřejných zakázek

Zdroje: Portál o veřejných zakázkách a koncesích a web Ministerstva pro místní rozvoj